50740 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
είναι πιο παρούσα
στον χώρο
της επιστημονικής
φαντασίας
παρά στις κοινωνικές
επιστήμες
που απαξιώνουν
τη νοημοσύνη
των ανθρώπων
για να προβλέψουν
τη χειραγώγηση
που γίνεται
μόνο
όταν δεν ξέρουν
την αλήθεια.