50744 - Μέσω του Ιδρύματος

Ν. Λυγερός

Μέσω του Ιδρύματος
της ψυχοϊστορίας
μπορείς να δεις
και τη θεωρία
του Kuhn
για τη δομή
των επιστημονικών
επαναστάσεων
όταν αυτή
εφαρμόζεται
ολικά
πάνω
στο πλαίσιο
της ιστορίας.