50746 - Στο σαλόνι

Ν. Λυγερός

Στο σαλόνι το μαντολίνο
μπορούσε να εκφραστεί
με ελεύθερο τρόπο
γιατί ήξερε ότι το άκουγαν
όλα τα αντικείμενα
της βιβλιοθήκης
και τα επιστημονικά όργανα
του Ιδρύματος
χωρίς κοινωνικές παρεμβάσεις
που προκαλούσαν θόρυβο
εντός της αόρατης μουσικής
έτσι η ξεχασμένη μνήμη
επανερχόταν πιο ζωντανά
μέσα στο χώρο του μέλλοντος.