50748 - Τα κλειδιά του μαντολίνου

Ν. Λυγερός

Τα κλειδιά του μαντολίνου
αξιοποιούν τις βίδες
του Αρχιμήδη
και μάλιστα οχτώ φορές
έτσι αν τα συνδυάσεις
με την κλίμακα
του Πυθαγόρα
θα συνειδητοποιήσεις
ότι το όργανο
του ΙΖ΄ αιώνα
έχει μέσα του
κρυφά στοιχεία
της Αρχαιότητας
που συνεχίζουν
να ζουν.