50765 - Από το 1805

Ν. Λυγερός

Από το 1805
η Ρωσία
έκανε
εισβολή
έως
το 1813
όπου η Συνθήκη
Golestan
έκανε ρωσική
την περιοχή
που έχασε
η Περσία
με αυτήν
την ταπείνωση.