50768 - Οι σοβιετικοί

Ν. Λυγερός

Οι σοβιετικοί
υπέγραψαν
συμφωνία φιλίας
με τους Τούρκους
και θυσίασαν
χωρίς κανένα έλεος
τους Αρμένιους
για λόγους ιδεολογικούς
και γεωπολιτικούς
δίχως να σεβαστούν
την ανθρωπιά
αφού έβλεπαν
μόνο μια μάζα.