50769 - Με τη Συνθήκη Καρς

Ν. Λυγερός

Με τη Συνθήκη Καρς
βλέπουμε
ένα ζωντανό παράδειγμα
καταπάτησης ανθρώπων
που φτάνει
στο επίπεδο
να σβήσει
κάθε άλλη συμφωνία
και να μην επιτρέπουν
την παρέμβαση
ενός τρίτου
σε αυτήν την πράξη
βαρβαρότητας
που πλήγωσε
την μνήμη.