50776 - Η γλώσσα

Ν. Λυγερός

Η γλώσσα
δεν είναι μόνο
η κοινή τομή
των διαλεκτών
αλλά η ένωσή τους.
Έτσι λειτουργεί
και η Ανθρωπότητα
και όχι μόνο
πάνω στο κοινό
διότι παραμένει
η μειονότητα
εντός του Χρόνου
της ένωσης
των κοινωνιών.