50783 - Μιλάμε για ενοχές

Ν. Λυγερός

Μιλάμε για ενοχές
ή τύψεις;
Δες πρώτα
το νομικό
και σκέψου
αν αντιπροσωπεύει
το πρέπον
κι όχι μόνο
το πρέπει.
Μετά δες τι λέει
η Βιοηθική
και πάρε
στην συνέχεια
την απόφασή σου.