50785 - Όταν βρίσκεις

Ν. Λυγερός

Όταν βρίσκεις
τα κόκκαλα
του αγνοούμενου
και στη συνέχεια
κάνεις την ταφή του
λειτουργείς
επί της ουσίας
στο πλαίσιο
της επαναφοράς
της ξεχασμένης
μνήμης
που προσπάθησε
να σβήσει
εντελώς
η βαρβαρότητα.