50786 - Η μάσκα του Πόντου

Ν. Λυγερός

Η μάσκα του Πόντου
που υπενθυμίζει
τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων
ακόμα
και σε φάση
πανδημίας
είναι αυτή
που προστατεύει
τους Αθώους
κι ενισχύει
τους Δίκαιους
για να συνεχίσουν
τον αγώνα
της δικαίωσης
των γενοκτονημένων.