50788 - Τα μαθήματα εξ αποστάσεως

Ν. Λυγερός

Τα μαθήματα εξ αποστάσεως
είναι αυτά
που σώζουν
ζωές
αυτήν
την περίοδο
διότι σέβονται
την προστασία
των ανθρώπων
ακόμα
και χωρίς μέτρα
διότι
ξέρουν
πόσο πολύτιμη
είναι
η ψυχή.