50792 - Ο αγώνας παραμένει

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας παραμένει
ισχυρός
με κάθε πράξη
αφού αυτές
υλοποιούν
με ποικίλους τρόπους
το όραμα
της απελευθέρωσης
των κατεχομένων
όπου και να βρίσκονται
αυτά τα εδάφη
πάνω στον πλανήτη.
Διότι το πρέπον
για τους Δίκαιους
είναι πάντα
να προστατεύουν
τους Αθώους.