50802 - Μια βαθιά έννοια

Ν. Λυγερός

Μια βαθιά έννοια
είναι η συνεκτικότητα
της τοποστρατηγικής
που θα εμφανιστεί
τόσο στη στρατηγική
όσο στις γενοκτονίες
γι’ αυτό πρέπει
να είσαι προσεκτικός
σε κάθε ανάλυση
όπου εμπλέκονται
ζωές και ψυχές
ανθρώπων
που πρέπει
να σωθούν
πριν πέσουν
θύματα.