50805 - Η απαξίωση

Ν. Λυγερός

Η απαξίωση
της γραμμής άμυνας
ήταν στρατηγικό λάθος
γιατί οι Σύμμαχοι
δεν είχαν υπολογίσει
την καθοδήγηση
των Γερμανών
που επέβλεπαν
σε όλα τα επίπεδα
στους Τούρκους
για να καταστρέψουν
την επίθεση
για την απελευθέρωση.