50809 - Η λανθασμένη επιλογή

Ν. Λυγερός

Η λανθασμένη επιλογή
του Γαλλικού Επιτελείου
για το κόκκινο
της στολής
των στρατιωτών
αποτέλεσε
όχι μόνο
τακτικό λάθος
αλλά στρατηγικό
και μάλιστα
καταστροφικό
για τη Γαλλία.