50813 - Χωρίς δοξάρι

Ν. Λυγερός

Χωρίς δοξάρι
παίζεις
με τη ζωή σου
για να χαρούν
οι άλλοι
και να απολαύσουν
την αξία
της ανθρωπιάς
όταν αυτή
είναι ικανή
να ανατρέψει
τα δεδομένα
για να ξεπεραστούν
όλα τα εμπόδια
που καταπονούν
τις ψυχές τους.