50816 - Πρέπει και τα ραδιόφωνα

Ν. Λυγερός

Πρέπει και τα ραδιόφωνα
να συμβάλουν στον αγώνα
για την ενημέρωση
του κινδύνου ν’ ανοίξουν
τα νηπιαγωγεία
και τα σχολεία
γιατί δεν αρκεί
να κάνεις εκπομπές
για να μιλήσεις
για την κρισιμότητα
της κατάστασης
χωρίς να συμμετέχεις
ενεργά
στις αποφάσεις
που βοηθούν
τον κόσμο.