50817 - Τώρα που βλέπεις

Ν. Λυγερός

Τώρα που βλέπεις
τις Πράξεις
με αναλυτικό
τρόπο
αντιλαμβάνεσαι
ότι υποστηρίζουν
τον Λόγο
που απευθύνεται
στην Ανθρωπότητα
πέραν των εμποδίων
που προβάλουν
οι κοινωνίες
της λήθης
που πάντα θέλουν
να καταπατήσουν
τους αθώους.