50822 - Το Serendipity Μακεδονίας

Ν. Λυγερός

Το Serendipity Μακεδονίας
έχει πια ένα χρόνο
λειτουργίας
και μάλιστα
σε δύσκολες συνθήκες
αφού έζησε
και το φαινόμενο
πανδημίας
αλλά και πάλι
αντέχει
και κρατά
για να βοηθάει
με έξυπνο τρόπο
τους μικρούς μαθητές.