50836 - Αν ο καθένας

Ν. Λυγερός

Αν ο καθένας
ασχολείται
με το ηθικό
των άλλων
τότε
η ομάδα
γίνεται
όλο
και πιο
ανθεκτική
στις πιέσεις
τις εξωτερικές
έτσι ολοκληρώνει
τις πράξεις
του Λόγου.