50838 - Αν το κοινό

Ν. Λυγερός

Αν το κοινό
είναι προετοιμασμένο
δεν πρόκειται
να αποδεχτεί
κάτι που είναι
ριζοσπαστικό
γι’ αυτό προτίμησε
τη συνέχεια
της παράδοσης
που μπορεί
να οδηγήσει
στην καινοτομία
που είναι ικανή
να αλλάξει
τα δεδομένα.