50839 - Αν ξέρεις από πριν

Ν. Λυγερός

Αν ξέρεις από πριν
ότι το Φθινόπωρο
θα υπάρξει
μια δεύτερη φάση
δεν είναι ανάγκη
να κάνεις τώρα
μεγάλα ανοίγματα
σε οικονομικό
επίπεδο
γι’ αυτό συγκρατήσου
για να είσαι
πιο ανθεκτικός
για το μέλλον.