50841 - Στο Άρθρο 23

Ν. Λυγερός

Στο Άρθρο 23
του Συντάγματος
της Δυτικής Αρμενίας
διευκρινίζεται
ότι ο κατηγορούμενος
δεν είναι
υποχρεωμένος
να αποδείξει
την αθωότητά του
για να είναι
σίγουρο
ότι ένας αθώος
θα προστατευτεί
σε κάθε περίπτωση.