50842 - Ο απόλυτος σεβασμός

Ν. Λυγερός

Ο απόλυτος σεβασμός
της διαφορετικότητας
φαίνεται ξεκάθαρα
στο Σύνταγμα
της Δυτικής Αρμενίας
επειδή
οι ενωμένοι λαοί
πρέπει να αλληλοαναγνωρίζονται
έτσι βλέπουμε
και την υλοποίηση
μέσω της Πράξης
του Λόγου.