50848 - Δεν είναι μόνο το θέμα της γης

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο το θέμα της γης
το πρόβλημα των κατεχομένων
αλλά και της θάλασσας
μόνο που είναι σπάνιοι
αυτοί που ξέρουν τη σημασία της
έτσι ξεχνούν την ύπαρξή της
και τελικά την υπολογίζουν
μόνο όταν βλέπουν ότι οι εχθροί
με τους πιο βάρβαρους τρόπους
προσπαθούν να την αρπάξουν.