50865 - Η ουρά μιας απόφασης

Ν. Λυγερός

Η ουρά μιας απόφασης
δεν σταματά
με το τέλος
της απόφασης
διότι υπάρχει
ένα ασύμμετρο
φαινόμενο
και αυτό
είναι ακόμα
πιο έντονο
όταν είμαστε
σε στρατηγικό επίπεδο.