50866 - Οι κινήσεις

Ν. Λυγερός

Οι κινήσεις
του Πρωθυπουργού
του Ηνωμένου Βασιλείου
απέδειξαν
ότι η ασχετοσύνη του
δεν είναι πια μόνο
επικίνδυνη
όπως το Brexit
αλλά εγκληματική
για το θέμα
της πανδημίας
Covid-19.