50868 - Το θέατρο

Ν. Λυγερός

Το θέατρο
δημιουργεί
εκ φύσης
ανθρώπινες σχέσεις
έτσι αν υπάρχουν
Κατεχόμενα
ο ρόλος του
είναι ακόμα
πιο σημαντικός
για την ενίσχυση
του ηθικού
των εγκλωβισμένων.