50870 - Το γεγονός

Ν. Λυγερός

Το γεγονός
ότι η Ελλάδα
δεν υπέγραψε
το Πρωτόκολλο
της Κέρκυρας
ενώ επέμεναν
να το υπογράψουν
οι αυτονομιστές
είναι χαρακτηριστικό
για το πόσο
δεν ήθελε
την ανεξαρτησία
της Βορείου Ηπείρου.