50879 - Τα πολύτιμα δώρα

Ν. Λυγερός

Τα πολύτιμα δώρα
του παρελθόντος
χαροποιούν
ακόμα περισσότερο
τις ψυχές
όταν είναι νίκες
κατά της βαρβαρότητας
που έχουν
θετικές επιπτώσεις
και προκαλούν
εξελίξεις
που ήταν πριν
αδιανόητες.