50884 - Τα αιτήματα των Αρμενίων

Ν. Λυγερός

Τα αιτήματα των Αρμενίων
αποτελούν
χειροπιαστές αποδείξεις
της καταπάτησης 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
από τη Συνθήκη  Άγκυρας
έτσι όσοι είναι
υπερήφανοι
για αυτούς
που την υπέγραψαν
καλύτερα
να μάθουν
το μέγεθος
της βαρβαρότητας
ενάντια
στην Ανθρωπότητα
για να πετύχουν
ακόμα
και εμπορική
συμφωνία.

PROTECTION OF MINORITIES IN TURKEY