50885 - Δεν είναι μόνο η Συνθήκη της Άγκυρας

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο η Συνθήκη της Άγκυρας
το πρόβλημα
διότι πίσω
από το Σύμφωνο Φιλίας
υπήρχε
και η εμπορική συμφωνία
αλλά και η σύμβαση
για να μην υπάρχει
αμέσως πόλεμος
μεταξύ των δύο χώρων
έτσι
θυσιάστηκαν
οι πρόσφυγες
στο βωμό
των συμφερόντων
ατόμων
που τα είχαν βρει
και συνεργάζονταν
μαζί
και στην Συνθήκη Λωζάνης.