50886 - Αρμενική Διαμαρτυρία

Ν. Λυγερός

Στις 19 Νοεμβρίου 1921
ο Πρόεδρος της Αρμενικής Αντιπροσωπείας
έστειλε επιστολή
στον Γενικό Γραμματέα
της Κοινωνίας των Εθνών
για να διαμαρτυρηθεί
για τη Συμφωνία Κάρς
που υπογράφεται
στις 13 Οκτωβρίου 1921
μεταξύ των Αντιπροσώπων
της Άγκυρας
και των Μπολσεβίκων
της Μόσχας,
του Γιερεβάν,
της Τιφλίδας,
και του Μπακού
ενώ δεν μπορούν
να αντιπροσωπεύσουν
τον Αρμενικό Λαό.
Αυτή η απόδειξη
είναι σημαντική
να μην την ξεχάσουμε
για τον αγώνα
τις δικαίωσης.