50887 - Το αρχειακό υλικό

Ν. Λυγερός

Το αρχειακό υλικό
της Βιβλιοθήκης
έδειχνε
όλο και περισσότερα στοιχεία
που βοηθούσαν
τον αγώνα
της Ανθρωπότητας
ενάντια στη βαρβαρότητα
έτσι ήταν πια
στο μέτωπο
της πολιορκητικής
αλλαγής κύκλου.