50888 - Κάθε επιστολή

Ν. Λυγερός

Κάθε επιστολή
του παρελθόντος
μας μάθαινε
κρυφά πράγματα
που προσπάθησε
να σβήσει
η βαρβαρότητα
για να μη φανεί
η καταπάτηση
των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
μάταια όμως
γιατί οι Δίκαιοι
δεν ξέχασαν.