50893 - Οι βάρβαρες Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι βάρβαρες Συνθήκες
είναι αυτές
που καταπατούν
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
αλλά και τους ίδιους τους Λαούς
γιατί δεν σέβονται
την Αυτοδιάθεσή τους
επειδή λειτουργούν
αποκλειστικά
ιδεολογικά
και σβήνουν
χωρίς πρόβλημα
κομμάτια ιστορίας.