50896 - Εντόπισε

Ν. Λυγερός

Εντόπισε
κάθε Συνθήκη
Βαρβαρότητας
για να τη καταπολεμήσεις
σε οποιοδήποτε
στάδιο βρίσκεται
γιατί δεν είναι
το πρέπον
να καταπατά
ακόμα και τώρα
τους Αθώους
και τους Δίκαιους.