50897 - Η Συνθήκη Παρισίων του 1947

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Παρισίων του 1947
ήρθε να διορθώσει
πολλές βαρβαρότητες
που προσπάθησαν
να αλλοιώσουν
την πραγματικότητα
μέσω προπαγάνδας
για να καταπατήσουν
τους λαούς
που δεν ήξεραν
πού ήταν κρυμμένη
η αλήθεια
του παρελθόντος
για να ζήσει
το μέλλον.