50899 - Η Συνθήκη της Μόσχας του 1921

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη της Μόσχας του 1921
κατασκευάστηκε
εξ αρχής
για να ανατρέψει
τη Συνθήκη Σεβρών
που ακολούθησε την ιδέα
της Αυτοδιάθεσης των Λαών.
Επειδή οι Σοβιετικοί
δεν ασχολούνταν
με τους ανθρώπους
αλλά μόνο
με τα συστήματα
της ιδεολογίας.