50900 - Η Συνθήκη του Καρς του 1921

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη του Καρς του 1921
ακολούθησε πιστά
τη Συνθήκη της Μόσχας
ως πράξη βαρβαρότητας
για να καταστρέψει
τα δεδομένα
της Συνθήκης Σεβρών
και να υποσκάψει
όλα όσα είχε
πετύχει η Αρμενία
με τόσους αγώνες.