50901 - Μνημείο των Αυτόχθονων Λαών

Ν. Λυγερός

Από τώρα σκέψου
στον Πόντο
ένα Μνημείο Αυτόχθονων Λαών
με επιγραφή
στα Αρμενικά,
στα Ασσυριακά
και στα Ελληνικά
που να δηλώνει
σε όλους
ποιοι ήταν
οι πρώτοι λαοί
που έζησαν
στην περιοχή
παρόλο
που το κράτος
της Τουρκίας
δεν θέλει
να το παραδεχθεί.