50902 - Το Μνημείο

Ν. Λυγερός

Το Μνημείο
των Αυτόχθονων
Λαών
δεν είναι
ανάγκη
να υπάρχει
μόνο
στα Κατεχόμενα
μπορεί
να ζήσει
και στις ελεύθερες
περιοχές
γιατί
η αναφορά
είναι καλό
να φαίνεται.