50903 - Στο Μνημείο

Ν. Λυγερός

Στο Μνημείο
θα βάλουμε
όλες τις γραφές
που λειτουργούν
συμβολικά
ως αποδείξεις
της ύπαρξης
των Αυτόχθονων
Λαών.