50904 - Το Σχέδιο Ανάν

Ν. Λυγερός

Το Σχέδιο Ανάν
ήταν μια προσπάθεια
να επιβληθεί
μια βάρβαρη Συνθήκη
αλλά δεν είχαν προβλέψει
ότι θα αντιστεκόταν
τόσο ενεργά
ο κυπριακός λαός
και ότι με όλα τα εφόδια
που θα είχε σε γνώσεις
θα μπορούσε
να αντικρούσει
όλα τα επιχειρήματα
της προδοσίας.