50906 - Το Σύνταγμα

Ν. Λυγερός

Το Σύνταγμα
της Δυτικής Αρμενίας
είναι Σύνταγμα
που εφαρμόζει
εξ ολοκλήρου
την έννοια
της Αυτοδιάθεσης
των Λαών
του Woodrow Wilson
και με αυτόν τον τρόπο
είναι παράδειγμα
Συντάγματος
Ανθρωπότητας.