50907 - Το Σύνταγμα των Κούρδων

Ν. Λυγερός

Το Σύνταγμα των Κούρδων
ακολουθεί κατά γράμμα
το πνεύμα του Wilson
για την Αυτοδιάθεση
των Λαών
και γι’ αυτόν τον λόγο
είναι τόσο ανθρώπινο
και πολιτισμένο
για κάθε λαό που ζει
στο Κουρδιστάν.