50915 - Ο Στάλιν

Ν. Λυγερός

Ο Στάλιν
απλώς
υλοποίησε
όλα όσα έλεγε
ο Λένιν.
Αυτός ήταν
ο θεωρητικός
και ο πρακτικός
εφήρμοσε
το σχέδιο
με μεγάλη
ακρίβεια
για να λύσει
το πρόβλημα
της ύπαρξης
των Ουκρανών.
Έτσι οργάνωσε
ολόκληρη
γενοκτονία
εναντίον τους.