50916 - Ο Λένιν

Ν. Λυγερός

Ο Λένιν
έβλεπε
τους χειρισμούς
του Στάλιν
και τον φοβόταν
αλλά
ήθελε
να συνεχιστεί
το πρόγραμμα
το ριζοσπαστικό
έτσι
δέχτηκε
την ύπαρξη
γιατί έβλεπε
ότι απλώς
θα ακολουθούσε
ό,τι έλεγε
με τον τρόπο
τον πιο βάρβαρο
για να είναι
αποτελεσματικός.