50917 - Ο Τρότσκι

Ν. Λυγερός

Ο Τρότσκι
σκέφτηκε
για πρώτη
φορά
τη Νέα
Οικονομική
Πολιτική
ήδη το 1920
αλλά
την επέβαλε
ο Λένιν
κάνοντας
χρήση
δικαιολογιών
γιατί ήξερε
ότι δεν ήταν
πια
το σχήμα
του κομμουνισμού.